Gratis verzending binnen de EU vanaf €90 bestellingen

PRIVACYBELEID

1. GEBRUIKERSINFORMATIE

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens?

VICTOR MANUEL PASCUAL ALCAIDE is de UITVOERDER VAN GEGEVENSBESCHERMING voor de verwerking van de persoonsgegevens van GEBRUIKER en informeert dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (GDPR), en Organieke Wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD).

Voor welk doel verwerken wij jouw persoonlijke gegevens?

Het onderhouden van een commerciële relatie met de gebruiker. De geplande handelingen om de verwerking uit te voeren zijn:

  • Het versturen van commerciële reclamecommunicatie via e-mail, fax, SMS, MMS, sociale netwerken, of elk ander elektronisch of fysiek middel, huidig of toekomstig, dat commerciële communicatie mogelijk maakt. Deze communicaties zullen worden uitgevoerd door de UITVOERDER VAN GEGEVENSBESCHERMING en zullen betrekking hebben op zijn producten en diensten, of die van zijn medewerkers of leveranciers, met wie hij een promotieovereenkomst heeft gesloten. In dit geval zullen derden nooit toegang hebben tot persoonlijke gegevens.
  • Marktonderzoek en statistische analyse uitvoeren.
  • Verwerken van bestellingen, verzoeken, beantwoorden van vragen of elk type verzoek dat door de GEBRUIKER wordt gedaan via een van de contactformulieren die beschikbaar zijn op de website van de UITVOERDER VAN GEGEVENSBESCHERMING.
  • De online nieuwsbrief versturen, over nieuws, aanbiedingen en promoties in onze activiteit.

Waarom kunnen we jouw persoonlijke gegevens verwerken?

Omdat de verwerking als volgt wordt gelegitimeerd door artikel 6 van de GDPR:

  • Met toestemming van de GEBRUIKER: het versturen van commerciële berichten en de nieuwsbrief.
  • Voor het legitieme belang van de UITVOERDER VAN GEGEVENSBESCHERMING: uitvoeren van marktonderzoek, statistische analyse, enz. en verwerken van bestellingen, verzoeken, enz. op verzoek van de GEBRUIKER.

Hoe lang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?

Ze worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking of zolang er wettelijke voorschriften zijn die het bewaren ervan voorschrijven, en wanneer ze niet langer nodig zijn voor dit doel, worden ze verwijderd met adequate beveiligingsmaatregelen om de anonimisering van de gegevens of de volledige vernietiging ervan te garanderen.

Aan wie verstrekken wij jouw persoonlijke gegevens?

Er is geen communicatie van persoonlijke gegevens aan derden voorzien, tenzij dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van de verwerkingsdoeleinden, aan onze dienstverleners met betrekking tot communicatie, met wie de UITVOERDER VAN GEGEVENSBESCHERMING de vertrouwelijkheids- en gegevensverwerkerscontracten heeft ondertekend die vereist zijn door de huidige privacyregelgeving.

Wat zijn jouw rechten?

De rechten die de GEBRUIKER bijstaan zijn:

  • Het recht om de toestemming op elk moment in te trekken.
  • Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van hun gegevens, en beperking van of verzet tegen de verwerking ervan.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) als deze van mening is dat de verwerking niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving.

Contactgegevens om jouw rechten uit te oefenen:
IMAGINABLE HOME
ATT. VICTOR MANUEL PASCUAL ALCAIDE
Avenida de Europa 26, Edificio Ática 5, Planta 2
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid (Spanje)
E-mail: hola@imaginablehome.com

2. VERPLICHTE OF FACULTATIEVE AARD VAN DE DOOR DE GEBRUIKER VERSTREKTE INFORMATIE

Door de overeenkomstige vakjes aan te kruisen en gegevens in te vullen in de velden met een sterretje (*) in het contactformulier of in downloadformulieren, aanvaardt de GEBRUIKER uitdrukkelijk en vrijelijk en ondubbelzinnig dat zijn gegevens noodzakelijk zijn om aan zijn verzoek door de aanbieder te voldoen, waarbij het invullen van gegevens in de overige velden vrijwillig is. De GEBRUIKER garandeert dat de persoonlijke gegevens die aan de UITVOERDER VAN GEGEVENSBESCHERMING zijn verstrekt, waarheidsgetrouw zijn en is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen daarin.

De UITVOERDER VAN GEGEVENSBESCHERMING deelt mee dat alle gegevens die via de website worden opgevraagd verplicht zijn, aangezien ze noodzakelijk zijn om de GEBRUIKER een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Indien niet alle gegevens worden verstrekt, kan niet worden gegarandeerd dat de verstrekte informatie en diensten volledig zijn afgestemd op de behoeften van de gebruiker.

3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, voldoet de UITVOERDER VAN GEGEVENSBESCHERMING aan alle bepalingen van de GDPR en LOPDGDD voor de verwerking van persoonsgegevens onder zijn verantwoordelijkheid, en manifest aan de beginselen beschreven in artikel 5 van de GDPR, waardoor ze worden verwerkt op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier in relatie tot de betrokkene en adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is in verhouding tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De UITVOERDER VAN GEGEVENSBESCHERMING garandeert dat hij een passend technisch en organisatorisch beleid heeft geïmplementeerd, om zo de beveiligingsmaatregelen toe te passen die door de GDPR en de LOPDGDD zijn vastgesteld om de rechten en vrijheden van GEBRUIKERS te beschermen en dat hij hen de juiste informatie heeft verstrekt om deze rechten uit te oefenen.

Voor meer informatie over privacywaarborgen kan je contact opnemen met de UITVOERDER VAN GEGEVENSBESCHERMING via:
IMAGINABLE HOME
ATT. VICTOR MANUEL PASCUAL ALCAIDE
Avenida de Europa 26, Edificio Ática 5, Planta 2
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid (Spanje)
E-mail: hola@imaginablehome.com

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.